Η πρώτη μου συνέντευξη

“Στο καλό επιστήμονα! Οι νέοι θέλουν να φύγουν από την Κύπρο”. Η πρώτη μου συνέντευξη μπροστά σε κάμερα. Πόσο διαχρονικό το θέμα, όμως…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s